MENU Zawory serii ATEXZawory serii ATEXZawory serii ATEX


Zawory ATEX firmy Vesta spełniają wszystkie wymogi dyrektywy 94/9/EC dotyczące mechanicznego ryzyka zapłonu w atmosferze wybuchowej.
Konstrukcja, użyte materiały oraz rozwiązania techniczne

zapobiegają powstawaniu iskier, gromadzeniu ładunków elektrostatycznych oraz ogrzewaniu powierzchni

zaworów z powodu tarcia. Dzięki odpowiedniej obróbce poszczególnych części zaworu gwarantowane jest

pełne uziemienie wszystkich jego elementów składowych.

Do elektrozaworów ATEX firmy Vesta używaj jedynie cewek EPC !!! Strona Główna Zawory serii "E"

 Zawory serii "K"

 Wyspa zaworowa MPV

 Wyspa zaworowa 4HF

 Zawory "NAMUR"

 Zawory "ISO"

 Zawory mechaniczne

 Mikrozawory ręczne

 Zawory serii ATEX

 Akcesoria
 Kontakt