MENU

Wyspa zaworowa Vesta MPVWyspa zaworowa Vesta MPV
Nowy typoszereg wysp zaworowych Vesta MPV umożliwia zintegrowanie sterowania elektrycznego w popularnych elektrozaworach serii „K”.
Każdy moduł przyłączeniowy umożliwia sterowanie pracą pary zaworów, w dwóch rozmiarach przyłączeniowych: „T1” i „T2”.
Dla rozmiaru „T1” możliwe jest zintegrowanie sterowania elektrozaworów „K” w rozmiarze G1/8 oraz zaworów sterowanych bezpośrednio MPB Ø4. Dla rozmiaru „T2” możliwe jest zintegrowanie sterowania elektrozaworów „K” w rozmiarze G1/4 oraz zaworów sterowanych bezpośrednio MPB G1/8.

Wyspa zaworowa Vesta MPV


System MPV umożliwia pracę z zaworami 5/2, 5/3 oraz 2x3/2 przy zasilaniu 24VDC lub 24VDC.
Dzięki dużej wszechstronności systemu możliwe jest jednoczesne sterowanie 32 cewkami.


Przejdź do działu wyspa zaworowa Vesta MPV

 Strona Główna Zawory serii "E"

 Zawory serii "K"

 Wyspa zaworowa MPV

 Wyspa zaworowa 4HF

 Zawory "NAMUR"

 Zawory "ISO"

 Zawory mechaniczne

 Mikrozawory ręczne

 Zawory serii ATEX

 Akcesoria
 Kontakt